Gynekologisk avdeling flytter

7. november flytter KK til Glasblokkene. Gynekologisk avdeling held til i blokk 6 i Glasblokkene.

Seng​epost 

Gynekologisk sengepost flyttar inn i 2.etasje i blokk 6. Sengeposten har plass til 21 pasientar og gir behandling til kvinner med ulike gynekologiske sjukdommar inklusiv gynekologisk kreft. Alle rom er utstyrt med eiga toalett og plass til pårørande.
 
Kvinner, som skal til planlagt gynekologisk operasjon, skal  møte i underetasje 2 (U2) i Kirurgisk mottak. Pasientar til gynekologisk dagkirurgisk behandling, vil reise heim frå same lokale som dei blir tekne imot, dei som treng sykehusinnlegging blir overflytta til sengeposten i 2. etasje.   

Gynekolo​gisk poliklinikk

Gynekologisk poliklinikk flyttar til flotte lokaler i 4.etasje i blokk 6. Poliklinikken får gode undersøkings- og behandlingsrom der vi utgreier og behandler ulike gynekologiske tilstander.  
 
Cytostatikabehandling til gynekologiske kreftpasientar får eige areal i den same etasjen. Behandlingsrommet er stort og lyst og har fantastisk utsikt over Bergen by.​​

Praktisk informasjon om gynekologisk avdeling

Her finn du praktisk informasjon om opphald på gynekologisk avdeling.

Praktisk informasjon på gynekologisk avdeling
En glassgang med fine dekorasjoner på gulvet

Finn fram til Glasblokkene

Glasblokkene ligg sentral på Haukelandsområdet, rett over bybanestoppet og ved sida av Sentralblokka. På denne sida finn du kart, informasjon om korleis du kjem deg hit og kor du kan parkere.
Finn vegen til Glasblokkene
Illustrasjonsfoto Glasblokkene
Sist oppdatert 09.08.2023