Lav FODMAP dietten

Australske forskere ved Monash University har utviklet «lav FODMAP-dietten», som har vist seg å redusere plagene hos mange med IBS. Her vil du lære mer om de tre fasene i en lav FODMAP-diett og hvordan du går frem ved gjennomføring dietten.

Ulike Lav FODMAP matvarer

Målet med lav FODMAP-dietten er å finne ut hvilke matvarer som er dine symptomtriggere, slik at du kan finne et kosthold s​om gir deg symptomlette og samtidig dekker dine næringsbehov med minst mulig restriksjoner.  ​

Slik går du frem​​:


Eliminasjonsfasen er første fase hvor alle matvarer med høyt innhold av FODMAP utelates fra kostholdet i 2-6 uker, og byttes ut med matvarer med lavt innhold av FODMAPs. Målet med denne fasen er å finne ut om du merker bedring på symptomene dine.
 
Hvis du ikke merker bedring av symptomer innen 2-6 uker, har det ingen hensikt å fortsette med dietten, og du kan da gå tilbake til ditt normale kosthold. Opplever du bedring etter eliminasjonsfasen kan du gå over til andre fase.
 

Reintroduksjonsfasen har som mål å finne ut hvilke typer og mengder FODMAP som trigger symptomer hos deg. Dette gjøres ved å systematisk teste ut de ulike FODMAP ved hjelp av egnede testmatvarer. Målet er å ha et mest mulig variert kosthold med minst mulig symptomer. ​
 

Etter reintroduksjonsfasen vil du ha oversikt over hvilke matvarer du tåler og hvilke du tåler dårlig. Denne kunnskapen vil kunne hjelpe deg slik at du kan fortsette med et personlig tilpasset lav FODMAP-kosthold. Det vil si å inkludere de matvarene du tåler, i de mengdene du tåler, og være forsiktig eller unngå matvarer som trigger symptomer hos deg. ​


Matvarelister

Her finner du matvarelister delt inn i lav-, moderat- og høy FODMAP basert på matvaretester gjennomført ved Monash University i Australia.
Les mer her
Oversiktsbilde ulike råvarer
Sist oppdatert 09.10.2023