Frivillige til forskningsprosjekter

Forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Haukeland universitetssjukehus har behov for frivillige personer til kliniske studier (både syke og friske personer).

Pågående forskningsstudier med behov for frivillige:

En randomisert kontrollert studie av digital behandling for irritabel tarmsyndrom

Å være forsøksperson i medisinsk forskning er helt frivillig, og man kan velge å trekke seg når som helst. Dersom du ønsker å delta i en studie skal avgjørelsen være basert på at formålet med forskningen er noe du vil støtte.  

Dersom du ønsker å delta i en studie er det viktig at du er tilstrekkelig informert før du tar valget. Du vil få informasjon betydningen av forskningsprosjektet og hvilke konsekvenser det har for deg som deltar.  

Kva er kliniske studier? 

Vilkår og rettar ved deltaking


 


 

Sist oppdatert 26.08.2023