Informasjon om stamcellebehandling og behandlingsstudien RAM-MS

Aktuelle dokumenter om autolog hematopoietisk stamcellebehandling (HSCT), pasientinformasjon, oppfølging av utenlandstransplanterte og informasjon til fastleger om vaksinasjon av pasienter etter HSCT ved Haukeland Universitetssykehus, og behandlingsstudien RAM-MS, er samlet  på denne siden.

Sist oppdatert 25.08.2021