Nyhetsbrev nr. 6, 2023- Tysabri® erstattes med biotilsvarende: Tyruko®

I løpet av de neste ukene vil alle sykehusene begynne å bruke biotilsvarende natalizumab. Grunnen til dette er at Sandoz har vunnet anbudet for å tilby natalizumab i Norge. Dermed erstattes Tysabri® med Tyruko®.

Publisert 07.12.2023

For behandling av MS bruker vi mange forskjellige legemidler. Etter hvert som patentene går ut (oftest etter 10 år), tilbys legemidlene av flere legemiddelfirmaer, ofte til lavere pris. For legemidler med små molekyler (som fingolimod og fampridin) kalles preparatene «generiske» legemidler eller synonympreparater. For biologiske legemidler (som natalizumab og ritukismab) kalles preparatene «biotilsvarende» legemidler. Vi har brukt biotilsvarende rituksimab i mange år og det er en sterk tradisjon i Norge for å bruke biotilsvarende medikamenter for eksempel innen reumatologi. Biotilsvarende natalizumab (Tyruko®) er grundig kvalitetssikret og har lik virkning som Tysabri®.

I Norge organiseres innkjøp av MS-legemidler gjennom en sentral innkjøpsavtale og i 2023 har legemiddelfirmaet Sandoz vunnet anbudet og vil tilby Tyruko® i løpet av de neste ukene.

Kompetansenettverket for MS mener det er viktig at vi følger Sykehusinnkjøps avtaler om å bruke biotilsvarende natalizumab (Tyruko®) når dette blir tilgjengelig.  

Vi har laget en kort informasjon som kan brukes til helsepersonell og pasienter som ønsker informasjon om dette (vedlagt).

Pasienter som behandles med natalizumab skal testes regelmessig for JC-virus. Hvordan dette skal håndteres videre vil Sykehusinnkjøp informere om i slutten av måneden.

Informasjon om natalizumab til pasienter 

Du behandles med natalizumab for MS. Tidligere har dette preparatet kun vært tilgjengelig fra legemiddelfirmaet Biogen, og har vært markedsført under navnet Tysabri®. Nå tilbyr også legemiddelfirmaet Sandoz natalizumab under navnet Tyruko®. For deg som pasient har ikke dette noen konsekvens. Du vil behandles og følges opp like godt som tidligere. 

 

Mer om natalizumab:

Natalizumab er i klassen «biologisk legemiddel». Dette er store molekyler som ligner dem kroppen produserer selv. Når slike legemidler produseres av andre enn originalprodusenten, kalles de «biotilsvarende legemidler», fordi de har lik biologisk sammensetning og virkning. På sykehuset har vi lang erfaring med å bruke biotilsvarende legemidler.

Natalizumab vært tilgjengelig i over 10 år og patentet har gått ut. Det betyr at biotilsvarende legemiddel kan tilbys fra flere legemiddelfirmaer.

I Norge organiserer vi innkjøp av MS-legemidler gjennom en sentral innkjøpsavtale. Alle legemiddelfirmaer som produserer natalizumab kan være med i et anbud og de som tilbyr produktet til lavest pris vinner anbudet.

I 2023 har legemiddelfirmaet Sandoz vunnet anbudet for å tilby natalizumab i Norge. Dette legemiddelfirmaet selger natalizumab under navnet Tyruko®. I løpet av november eller desember vil vi begynne å bruke dette preparatet på Oslo Universitetssykehus.

For deg som pasient har ikke skiftet fra Tysabri til Tyruko noen konsekvens. Biotilsvarende natalizumab (Tyruko®) er grundig kvalitetssikret og har lik virkning som Tysabri®. Du vil behandles og følges opp like godt som tidligere

 

Informasjon om natalizumab_som vedlegg .docx