Endringer i helserelatert livskvalitet og søvnvaner etter behandling hos barn med overvekt eller fedme

Barn med overvekt eller fedme kan ha alvorlige psykiske plager, redusert helserelatert funksjon og dårlig søvn.

Publisert 29.02.2024

Forskere har i denne studien undersøkt effekten av 6-måneders familiebasert behandling på helserelatert funksjon og søvnvaner hos norske barn med overvekt eller fedme sammenlignet med en kontrollgruppe hvor både barn og foreldre svarte på spørreskjema. Barn i behandlingsgruppen fikk individuell familieveiledning og deltok i fysiske aktivitetsgrupper og ernæringskurs. Resultatene viste at i barn i behandlingsgruppen ikke hadde signifikant bedre effekt på helserelatert funksjon og søvnkvalitet.

Changes in health-related quality of life and sleep habits after a 6-month non-randomised cluster-controlled trial among children with overweight or obesity

Studien er publisert i European Child & Adolescent Psychiatry