Insomni hos ungdom etter eksponering for et terrorangrep i ungdomsårene: 7–13 års oppfølging fra Utøya og HUNT-studiene

Langtidsvirkningen av et terrorangrep mot barn og ungdom er begrenset. En tidligere studie viste at 50 % av de overlevende hadde alvorlige symptomer på insomni etter terrorangrep rettet mot ungdom.

Publisert 21.03.2024

Forskere har i denne studien undersøkt om overlevende fra terroren på Utøya i 2011 hadde økt risiko for insomni flere år etter terrorangrepet sammenlignet med en kontrollgruppe med unge i samme alder. Prosentvist viste studien at nesten dobbelt så mange overlevende fra Utøya rapporterte om insomniproblemer sammenlignet med kontrollgruppen. Konklusjonen i studien er at ungdom fra Utøya med insomni trenger lang tids oppfølging og behandling.

Studien er publisert i European Journal of Psychotraumatology

Predictors of early adulthood insomnia following exposure to a single mass violence attack during adolescence: 7–13-year follow-up from the Utøya and HUNT studies