Nyttige adresser og internettsider

Norske helsenettsteder:

  • Lommelegen.no Egne søvnsider, og anledning til å stille spørsmål om søvn og søvnproblemer
  • Helsenorge.no Offentlig helseportal med informasjon om blant annet søvn, men også nyttige linker og informasjon om pasientrettigheter mm. 

Organisasjoner:

Søvnpasientforeninger:

Søvnforskningsforeninger:

And​​​​​re:

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier NevSom. Kompetanseansvar for narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom og for nevroutviklingsforstyrrelser ved sjeldne tilstander.​  Tlf. 23 01 60 30

Nasjonale og internasjonale anbefalinger og retningslinjer for søvnrelaterte sykdommer:

Søketjenester innen vitenskapelig litteratur: 

  • Helsebiblioteket - emnebibliotek for psykisk helse. Fagtidsskrifter i fulltekst, databaser og samling av norske retningslinjer. Egen side om søvnforstyrrelser.
  • Google Scholar. Google har åpnet en egen søkemotor for forskere. Søkemotoren rangerer artiklene etter viktighet, og søker kun i akademiske tekster.
  • Pubmed. Referanser og sammendrag fra 4500 biomedisinske tidsskrift. 

​​​

Sist oppdatert 09.04.2024