Søvn og angstlidelser

Søvnproblemer er en fast ledsager også ved angstlidelser, og vanligst finner man innsovningsvansker og oppstykket søvn. Angstpasienter er spesielt utsatt for å utvikle insomni. Den best dokumenterte behandlingen av insomni er kognitiv atferdsbehandling ved insomni (CBTi).  Enkelte pasienter kan forverre sine søvnplager på grunn av overforbruk av angstdempende midler og/eller sovemidler

Fred Holsten (Versjon september-2021)
Professor dr. med., Bergen søvnsenter

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse er ofte knyttet til symptomer overdreven bekymring, grubling, uro, rastløshet, lett trettbarhet, konsentrasjonssvikt, muskelsmerter og insomni. Det er ofte en sammenheng mellom grad av bekymring og grubling og søvnvansker om natten. Behandling av angsten med meta-kognitive eller kognitive teknikker og/eller serotonerge preparater vil ofte ha gunstig effekt på søvnen. Samtidig behandling av insomni med kognitiv atferdsterapi er vist å ha god effekt også på angstsymptomene.

Panikklidelse

Nattlige panikkanfall opptrer hos rundt halvparten av pasienter med panikklidelse og arter seg som plutselig oppvåkning med samtidig start av et typisk panikkanfall. Opplevelsen blir ofte tolket som et mareritt. Etter et slikt angstanfall har personen som regel problemer med å sovne igjen. Søvnregistrering viser at nattlige panikkanfall oftest kommer i overgangsfasen mellom lett og dyp søvn, sjeldnere ved innsovning. I tillegg til insomni og fragmentert søvn har noen pasienter med panikklidelse også søvnparalyse og hypnagoge hallusinasjoner (Sterke drømmer ved innsovning). Behandling av insomnien med kognitiv atferdsterapi og eventuelt en liten dose sederende antidepressivum kan være nødvendig, fordi vanlig behandling av panikkanfall ofte ikke er nok til å behandle søvnproblemene. Igjen anbefaler vi å tenke på dette som komorbide lidelser, hvor både angsten og insomnien krever hver sin spesifikke behandling.

 
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Mareritt er svært vanlige ved PTSD. Polysomnografi viser økt mengde lett søvn som erstatning for mengden av dyp søvn og høyere REM-tetthet (antall øyebevegelser i REM-søvn). Det er vanlig med overaktivering, vaktsomhet og insomni ved PTSD. Kognitiv atferdsterapi har vist seg effektiv mot mareritt og insomni. De som hadde effekt av terapien, ble også betydelig bedre av angst og depresjonssymptomer. Spesifikk behandling av marerittene med eksponeringsterapi eller «imagery rehearsal therapy» bør vurderes.

Versjon september-2021.

Sist oppdatert 13.09.2021