Tidsskriftet SØVN

Tidsskriftet er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag.

Et abonnement er gratis og en kan få tilsendt tidsskriftet i trykt- eller digitalt format ved å henvende seg til  sovno@helse-bergen.no. Første utgave av SØVN ble utgitt våren 2009. 

 

SØVN er et nivå 1-tidsskrift som har som mål å publisere artikler av høy kvalitet. Vi ønsker originalartikler, oversiktsartikler, diskusjonsartikler som alle blir fagfellvurdert og gir publikasjonspoeng, men også litteraturstudier, fagartikler, presentasjon av prosjekt, debattstoff og kommentarer som bidrar med ny eller videreutviklet kunnskap innen søvnmedisin.

Ønsker du å publisere i SØVN? Informasjon om format og struktur finner du i forfatterveiledningen. 

​​​

Oversikt utgivelser
Et nærbilde av hender som løfter hendene

2023 nr 2

Dagslyseffekter på skoleelever.
VITENSKAP: Kunnskap om søvn. 
Søvn og hjernefunksjon hos friske voksne (PDF)

Skjermbilde 2023-03-29 søvn1 23 2.png
​2023 nr 1

Nasjonal anbefaling for utredning og behandling av døgnrytmelidelser.
Søvnforstyrrelser og forskriving av hypnotika.
God søvn med god samvittighet.
Obstruktiv søvnapné som multifaktoriell lidelse.​​​
foto av utgivelse 2022 nr 22022 nr 2
 

Forside nr.1 2022
​2022 nr 1​


forside 2021 nr 2

​2021 nr 2​

Forside 2021 nr1.png


2021 nr 1

Søvn og fungering hos ansatte i skolen under koronapandemien
Søvnskole i Allmenpsykiatrisk poliklinikk ved Bjørgvin DPS
Søvn, rus og psykiske lidelser


 

SØVN 2020 nr 2

2020 nr 2

Søvn og behandling av fedme hos barn og ungdom
Søvn og søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom
Kva konsekvensar har "quick return"-vakter
for søvn, helse og sikkerheit

2020 nr 1

2020 nr 1

Kunnskapsbasert retningslinje om oppstart og oppfølging av behandling med CPAP
Dyr i drømmeland
Viktigheten av søvn og utfordringer med stress hos idrettsutøvere

Sovn 2019 nr 2

​2019 nr 2

Søvn og smerte hos mennesker med demens
Hvorfor gjesper vi?
Evaluering av Nasjonal Søvnkonferanse og tidsskriftet SØVN
Lys som intervensjon for personer med demens

Søvn nr 1 2019

2019 nr 1

Anbefalinger for utførelse av objektive søvnundersøkelser
Søvnregistrering hos barn
Blåblokkerte lyskilder i behandling av psykiske lidelser
Søvnmåling med radar

Bilde av forside av magasinet

2018 nr 2

Søvn 2018 forside.jpg

2018 nr 1

søvn 2017 nr 2.png

​2017 nr 2

 • Lys til vintertrøtte i Helse Bergen
 • Søvn hos sykehjemsbeboere
 • Nordisk søvnkonferanse i Tallinn
 • Søvn hos gravide

Forside SØVN 2017 nr 1. Faksimile

 

2017 nr 1

 • Smarte lyssystemer
 • Kunnskap om søvn hos helsepersonell
 • Påvirker månen søvnen?
 • ZZZ - Norges trøtteste konferanse?


 

Forside SØVN nr 2 2016. Foto
           

2016 nr 2

 • Søvn og smerte
 • Skiftarbeid og helse
 • Skåring av respiratoriske hendelser under søvn


 

Forside - SØVN nr 1 2016. Faksimile
           

2016 nr 1

 • ​​Ungdom og søvn - Mary Carskadon på besøk i Bergen
 • Årstidsvariasjon i søvn i Tromsø
 • Endringer i hjernen ved våkenhet og søvn
 • Apnéskinnebehandling av snorking og søvnapné


 

Forside SØVN nr 2 2015. Faksimile
           

2015 nr 2

 • Behandling av insomni - selvhjelpsmedium
 • Restless legs - diagnostisering og behandling
 • Døgnrytmeforstyrrelser - nye diagnosekriterier​
 • Vanskelig morgenoppvåkning ved forsinket søvnfasesyndrom
Forside - SØVN nr 1 2015. Faksimile

2015 nr 1​

 • Søvn og psykisk helse - svangerskap og fødsel
 • Idrettsprestasjoner og søvn
 • Nye diagnosek​riterier for søvnsykdommer 


 

Forside - SØVN nr 2 2014

2014 nr 2​

 • Depresjon​ og søvn
 • Søvn og aldring
 • Drømmer: noen tanker og fakta
 • Behandling av søvnapné
Forside SØVN nr 1 2014. Faksimile

2014 nr 1

 • Søvn​ og restitusjon
 • Søvnlengde: Normer og endringer
 • Hvor mye søvn trenger vi?
 • Sosialt jetlag hos ungdom
 • Utlevering av hypnotika i Norge fra 2005 til 2011​
Forside SØVN nr 2 2013. Faksimile

2013 nr 2

 • Søvnvansker hos barn m AD/HD
 • Nye nasjonale retningslinjer for narkolepsi
 • Et søvnsenter for barn og voksne Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • En natt på søvnlaboratoriet
Forside SØVN nr 1 2013. Faksimile
           

 2013 nr 1

 • Søvnproblemer hos barn
 • Trett - eller søvnig?
 • Normal utvikling av hjernen
 • Forekomst av søvnlidelser geografisk i Norge


 

Forside SØVN nr 2 2012. Faksimile

2012 nr 2

 • Søvnmangel - elektroniske søvntyver
 • Fører lite søvn til overvekt hos barn?
 • Interaktiv spørreundersøkelse om søvn på nett
 • Obstruktiv søvnapné ved sykelig overvekt


 

Forside SØVN nr 1 2012. Faksimile

2012 nr 1

 • Søvnvansker - hvor mye koster det samfunnet
 • Medikamentell behandling av søvnproblemer
 • Parkinson sykdom og søvn
 • Personligheten din kan bestemme søvnbehovet
 • Insomni og hjerteinfarkt
Forside SØVN nr 2 2011. Faksimile
2011 nr 2
 • Søvn etter traumatiske hendelser
 • Søvnforstyrrelser etter seksuelle overgrep
 • Serotonin og søvn
 • Senter for søvnmedisin i Bergen
 • Pustestopp under søvn
 • Søvnapne sett fra ØNH-legens ståsted


 

Forside SØVN nr 1 2011
2011 nr 1
 • Søvnsykdommer ved ADHD
 • Hvordan måle respirasjonsforstyrrelser under søvn
 • Lær barnet å sovne selv
 • Når barnet ikke sovner


 


 

Forside SØVN nr 2 2010
2010 nr 2
 • Søvn ved psykiske lidelser
 • Søvn ved bipolar lidelse
 • Søvn og barne og ungdomspsykiatri
 • Dyremodeller for søvn og stress
 • Søvnplager og psykiske lidelser i eldre år
 • Søvnvansker i mørketiden i Nord-Norge


 

Forside SØVN nr 1 2010. Faksimile
2010 nr 1
 • Parasomnier. Rare ting som skjer i søvne
 • Hypersomnier. Trøtt som en strømpe - alltid?
 • Skiftarbeidsforskning. Helsekonsekvenser ved nattarbeid


 


 

SØVN 2009 nr 2
2009 nr 2
 • Respirasjonsforstyrrelser
 • Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser
 • Når nettene blir lange. Hvordan påvirkes vi av årstidene?


 


 

Forside SØVN nr 2009. Faksimile
2009 nr 1
 • Insomni og døgnrytmeforstyrrelser​
 • Insomni skyldes kognitive forstyrrelser
 • Hvorfor trenger kroppen søvn? Hvordan takle skiftarbeid

 
​​​


Sist oppdatert 03.10.2023