Tidsskriftet SØVN

Tidsskriftet er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag.

Et abonnement er gratis og en kan få tilsendt tidsskriftet i trykt- eller digitalt format ved å henvende seg til  sovno@helse-bergen.no. Første utgave av SØVN ble utgitt våren 2009. 

 

SØVN er et nivå 1-tidsskrift som har som mål å publisere artikler av høy kvalitet. Vi ønsker originalartikler, oversiktsartikler, diskusjonsartikler som alle blir fagfellvurdert og gir publikasjonspoeng, men også litteraturstudier, fagartikler, presentasjon av prosjekt, debattstoff og kommentarer som bidrar med ny eller videreutviklet kunnskap innen søvnmedisin.

Ønsker du å publisere i SØVN? Informasjon om format og struktur finner du i forfatterveiledningen.

 

Siste utgave av tidsskriftet SØVN

 

En baby som sover med en bamse
SØVN 2024 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Nytt prosjekt om søvn på barneintensiv

Kardiovaskulære komplikasjoner ved obstruktiv søvnapne

Søvngruppe på helsestasjon gir resultater

Nasjonal anbefaling for praktisk utredning og behandling av obstruktiv søvnapne hos voksne

 

 

 

Tidligere utgaver av tidsskriftet SØVN

 

Et nærbilde av hender som løfter hendene
SØVN 2023 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Kunnskap om søvn: En studie av leger og medisinstudenters kunnskapsnivå om søvnmedisin

Dagslyseffekter på skoleelever

Søvn og hjernefunksjon hos friske voksne

 

 

 

 

Tekst
SØVN 2023 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Søvnforstyrrelser og forskrivning av hypnotika i allmennpraksis

Obstruktiv søvnapné som multifaktoriell lidelse

WondRest-prosjektet: God søvn med god samvittighet

Nasjonal anbefaling for utredning og behandling av døgnrytmelidelser

 

 

En kvinne som ligger på en seng
SØVN 2022 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Søvn og migrene

Sekundærdiagnostikk og persontilpasset behandling av søvnapné

Døgnrytmelidelser

Register for søvnforstyrrelser - nytt doktorgradsprosjekt

 

 

 

 

En klokke på et bord
SØVN 2022 nr. 1
 
I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:
 
 

 

 

 

 

 

 

Tekst
SØVN 2021 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

COVID-19-pandemien og søvn

Søvn gjennom livsløpet: Konsekvenser for helsen

Hjernens vaktmestre - nattlig hjernevask og søvnregulering 

 

 

 

 

 

Nettsted
SØVN 2021 nr.1

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Søvn og fungering hos ansatte i skolen under koronapandemien

Søvnskole i Allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Bjørgvin DPS

Søvn, rus og psykiske lidelser

 

 

 

 

 

En person som ligger på en sofa
SØVN 2020 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Søvn i behandling av fedme hos barn og ungdom - sammenhengen mellom søvn og annen livsstilatferd

Søvn og søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Kveldsskift følgd av eit dagskift: Kva konsekvenser har "quick return"-vakter for søvn, helse og sikkerheit

 

 

 

En løve som ligger på en stein
SØVN 2020 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Kunnskapsbasert retningslinje om oppstart og oppfølging av behandling med Continuous positive airway pressure (CPAP)

Dyr i drømmeland

Viktigheten av søvn og utfordringer med stress hos idrettsutøvere

 

 

 

 

Kvinne som strekker seg
SØVN 2019 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Søvn og smerte hos mennesker med demens - mulige løsninger for fremtiden

Hvorfor gjesper vi?

Evaluering av Nasjonal Søvnkonferanse og tidsskriftet SØVN

Lys som intervensjon for personer med demens

 

 

 

En kvinne står foran en gardin
SØVN 2019 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Anbefaling for utførelse av objektive søvnundersøkelser

Radarteknologi for måling av søvn

Søvnregistreringer hos barn

Blåblokkerte lyskilder i behandling av psykiske lidelser

 

 

 

 

En hånd som holder en mobiltelefon
SØVN 2018 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Søvn og søvnforstyrrelser i Tidlig Trygg i Trondheim

Kartlegging av søvnvaner hos norske ungdommer

Kan man spise seg til bedre søvn?

Nattarbeidere og den trøtte hjernen - kan lys hjelpe?

 

 

 

Kvinne som gjesper
SØVN 2018 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese artiklene:

Sover vi annerledes i dag enn i "gode gamle" dager?

Nasjonal anbefaling for utredning og behandling av insomni

Anbefaling for håndtering av helsekrav til førerkort

Sommertid - nyttig, eller har det utspelt si rolle?

 

 

 

Høstfargede trær og bakken dekket av snø
SØVN 2017 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om lys til vintertrøtte i Helse Bergen, søvn hos sykehjemsbeboere og søvn hos gravide.

Du kan også lese om Nordisk søvnkonferanse i Tallinn.

 

 

 

 

 

 

 

Silhuett av kvinne i motlys
SØVN 2017 nr. 1

 

Denne utgaven av SØVN inneholder artikler om smarte lyssystemer, om søvnkunnskap hos helsepersonel og om hvorvidt månen påvirker søvnen vår.

I tillegg inneholder utgaven en beskrivelse av søvnkonferansen ZZZ.

 

 

 

 

 

 

Ledninger i ulike farger
SØVN 2016 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese en artikkel om søvn og smerte og en artikkel om skiftarbeid og helse.

Du kan også lese om skåring av respiratoriske hendelser under søvn.

 

 

 

 

 

 

 

Kvinne i anorakk ser mot solen
SØVN 2016 nr. 1

 

​​Denne utgaven av SØVN inneholder artikler om årstidsvariasjon i søvn i Tromsø og endringer i hjernen ved våkenhet og søvn.

Den inneholder også en artikkel om apnéskinnebehandling av snorking og søvnapne, og en en beskrivelse av Mary Carskadon (kjent ungdomssøvnforsker) sitt besøk i Bergen.

 

 

 

 

 

Seng med nettbrett i
SØVN 2015 nr. 2

 

I denne utgaven av søvn kan du lese om selvhjelpsmedium i behandling av insomni, og om diagnostisering og behandling av restless legs.

Du kan også lese om diagnosekriterier for døgnrytmeforstyrrelser, og om vanskelig morgenoppvåkning ved forsinket søvnfasesyndrom.

 

 

 

 

 

Et spedbarn og en kvinne liggende
SØVN 2015 nr. 1

 

I denne utgaven av tidsskriftet søvn kan du lese om søvn og psykisk helse i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Du kan også lese om idrettsprestasjoner og søvn, og en oppsummering av diagnosekriterier for søvnsykdommer.

 

 

 

 

 

 

En jente og en sommerfugl
SØVN 2014 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN finner du artikler om depresjon​ og søvn, og om søvn og aldring. 

Du finner også en artikkel om drømmer, og om behandling av søvnapné.

 

 

 

 

 

 

 

Nattehimmel med nymåne
SØVN 2013 nr. 2

 

I dette nummeret av SØVN kan du lese om søvnvansker hos barn med AD/HD og om nasjonale retningslinjer for narkolepsi.

Du kan også lese reportasjen "En natt på søvnlaboratoriet", og du kan lese om søvnsenteret for barn og voksne ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

 

 

 

 

 

 

En kvinne som holder en baby
SØVN 2013 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese en debatt om behandling av søvnproblemer hos barn, og du kan lese om normal hjerneutvikling.

Du kan også lese om forskjellen på søvnighet, tretthet og utmattelse, og forekomst av søvnlidelser i Norge.

 

 

 

 

 

 

Et par barn som ser på en bærbar datamaskin
SØVN 2012 nr. 2

 

I dette nummeret av SØVN kan du lese om søvnmangel, elektroniske søvntyver og om sammenhengen mellom lite søvn og overvekt hos barn.

Du kan også lese om obstruktiv søvnapné ved sykelig overvekt, og om en interaktiv spørreundersøkelse om søvn på nett. 

 

 

 

 

 

 

En mann som sover
SØVN 2012 nr. 1

 

Denne utgaven av SØVN inneholder artikler om søvnvansker og hva det koster samfunnet, om medikamentell behandling og om søvn ved Parkinson sykdom.

Du kan også lese om personlighet og søvnbehov og om sammenhengen mellm insomni og hjerteinfarkt. 

 

 

 

 

 

 

En person som ligger i en seng
SØVN 2011 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om søvn etter traumatiske hendelser og søvnforstyrrelser etter seksuelle overgrep. Du kan også lese om serotonin og søvn.

I tillegg finner du artikler om opprettelsen av Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, om pustestopp under søvn og om søvnapné sett fra øre-nese-hals-legens ståsted.

 

 

 

 

 

En person som ligger på en seng
SØVN 2011 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om søvnsykdommer ved ADHD.

Du kan også lese om hvordan man måler søvn subjektivt og objektivt, og om hvordan man måler respirasjonsforstyrrelser under søvn.

I tillegg kan du lese to artikler om barn og søvn: hvordan lære barnet å sovne selv, og hva man kan gjøre når barnet ikke sover.

 

 

 

 

En person som ligger i en seng
SØVN 2010 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese mer om temaet søvn ved psykiske lidelser.

Dette inkluderer en artikkel om søvn ved bipolar lidelse, en artikkel om søvn i barne- og ungdomspsykiatrien og en artikkel om søvnplager og psykiske lidelser i eldre år.

I tillegg finner du en artikkel om dyremodeller for søvn og stress, og en artikkel om søvnvansker i mørketiden i Nord-Norge.

 

 

 

 

Mann med hodet på en bærbar datamaskin
SØVN 2010 nr. 1

 

I dette nummeret av tidsskriftet SØVN kan du lese både om parasomnier og om hypersomnier. 

I tillegg kan du lese om helsekonsekvenser ved nattarbeid.

 

 

 

 

 

 

 

En mann som holder en baby
SØVN 2009 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og om søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser.

Du kan også lese om hvordan vi påvirkes av årstidene.

 

 

 

 

 

 

 

Person med lukkede øyne
SØVN 2009 nr. 1

 

I denne aller første utgaven av tidsskriftet SØVN kan du lese mer om insomni og døgnrytmeforstyrrelser.

I tillegg kan du lese om hvorfor kroppen trenger søvn, og om hvordan takle skiftarbeid.

 

 

 

 

​​​


Sist oppdatert 12.04.2024