Utlysning av midler til søvnrelatert forskning

SOVno ønsker å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge. SOVno øremerker derfor midler til forskning innenfor senterets mandat til Helse Nord, Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Søknaden må inneholde:

  • Prosjekttittel og prosjektleder
  • Samarbeidspartnere
  • Kort prosjektbeskrivelse på norsk, maks 2 sider utenom referanser, skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12, linjeavstand 1
  • Kort oppsummering av prosjektleders CV, maks. 2 sider, pluss publikasjonsliste fra siste 5 år
  • Prosjektet må omhandle søvnrelatert forskning, være av høy kvalitet og original. Herunder må det fremgå tydelig hva pengene skal brukes til. SOVno vil ikke gi støtte til fullføring av doktorgradsarbeid (f.eks. kappeskriving), søknadsskriving, kongressreiser og/eller gjennomføring av kurs
  • Kun én søknad pr. prosjektleder
  • Det bevilges inntil kr 50 000,- per søknad

Søknaden må innfri alle kriteriene for å bli vurdert!

 

I tråd med HODs anbefaling vil kliniske studier og søknader tilknyttet pasientregistre prioriteres.

Søknadsfrist 30.april

Søknaden sendes til sovno@helse-bergen.no som en samlet PDF-fil (inkludert alle vedlegg) merket med prosjektleders navn.

Sist oppdatert 05.04.2024