12.01.2024

Kathrin Skorpa Nilsen har disputert

«Vestibular symptoms, balance and vestibular function in patients with vestibular schwannoma”.

Publisert 02.02.2024

Den 12.01.24 ble det avholdt disputas for Kathrin Skorpa Nilsen ved Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen var: "Vestibular symptoms, balance and vestibular function in patients with vestibular schwannoma". 

Godartet svulst på balansenerven | Nye doktorgrader | UiB

Først holdt kandidaten en glimrende prøveforelesning med tema: "Vestibular schwannoma - placing a vestibular assessment in clinical practice". Deretter forsvarte hun avhandlingen med påfølgende utspørring fra opponentene professor Per Cayé-Thomasen, Rigshospitalet, Danmark og professor Tatjana Tomanovic, Karolinska Institutet, Sverige.

Undersøkelse, behandling og forskning rundt vestibularisschwannom (VS) har over flere år vært et tett og godt samarbeidsprosjekt mellom ØNH-avdelingen, hvor PhD-kandidaten har sitt virke, og Nevrokirurgisk avdeling, som har nasjonal behandligstjeneste-funksjon for pasienter med VS. 

Allerede 8 dager etter nevnte disputas forsvarte PhD-kandidat Dhanushan Dhayalan ved nevrokirurgisk avdeling sin avhandling: "Clinical Management of Vestibular Schwannoma".

 

Personalia

Kathrin Skorpa Nilsen arbeider som lege ved Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og ved Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1 med hovedveileder Frederik Kragerud Goplen og biveiledere Stein Helge Glad Nordahl og Morten Lund-Johansen.