Pågående forskningsprosjekter

Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap om hvordan vestibulære sykdommer kan behandles på en god og kostnadseffektiv måte. Forskningsprosjektene søker å involvere store pasientgrupper og å øke kunnskapene om sykdommene i befolkningen. Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer deltar i flere forskernettverk.

Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Prosjektperiode: 2014 - 2024
Deltakende helseregion: HV
 

Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Prosjektperiode: 2019 - 2024
Deltakende helseregion: HV, HMN

Muskel- og skjelettplager ved langvarig svimmelhet – omfang, prognose og tiltak (ph.d.-prosjekt) 

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Prosjektperiode: 2019 - 2024 
Deltakende helseregion: HV
 

Dynamisk nakkefunksjon hos pasienter med svimmelhet (postdoktor-prosjekt)

Mari Kalland Knapstad, Helse Bergen HF 
Prosjektperiode: 2020 - 2024
Deltakende helseregion: HV
 
Sist oppdatert 14.02.2024