Spørjeskjema for pasientar

Dei fleste pasientar som kjem til Balanselaboratoriet vil få tilsendt ein SMS med ei lenke til spørjeskjemaet i forkant av timen. Skjemaet er ein del av utgreiing og kartlegging av pasientar med svimmelheit.

Sist oppdatert 14.04.2023