Behandling av kronisk hepatitt C og PCT

Kronisk infeksjon med hepatitt C virus (HCV) kan over tid føre til utvikling av PCT, men vellykket behandling av HCV infeksjon kan i seg selv føre til klinisk og biokjemisk normalisering av porfyrisykdommen.

Erfaring fra pasienter med hepatitt C-utløst PCT viser derimot at vellykket behandling av HCV infeksjon kan medføre klinisk og biokjemisk normalisering av porfyrisykdommen, også i tilfeller der kun antiviral behandling er gitt. I motsetning til eldre interferonbasert behandling mot HCV infeksjon, der forverring av PCT i behandlingsperioden er rapportert, har behandling med nye direktevirkende antivirale legemidler vist å føre til remisjon av PCT i løpet av behandlingsperioden eller kort tid etter (Combalia 2017, Singal 2018).

Med nye antivirale legemidler har pasientene mulighet til raskt å bli frisk for infeksjonen som er den underliggende årsaken til PCT, og behandlingen bør derfor være fokusert på dette. Valg av antivirale legemidler gjøres i henhold til egne retningslinjer. Erfaring ser ut å vise at den positive effekten på PCT ved bruk av direktevirkende antivirale midler kommer like raskt som ved standard PCT behandling, og at antiviral behandling alene kan forsøkes først. 

Det er imidlertid noe usikkert om det er tilstrekkelig for alle, og behandling av HCV infeksjon kan eventuelt også kombineres med spesifikk behandling av PCT, som venesectio og evt hydroksyklorokintabletter.

Hvor stor risiko denne pasientgruppen har for tilbakefall av PCT er usikkert. I studiene er det ikke sett tilbakefall men så har også oppfølgingstiden vært relativt kort. Det derfor er viktig med oppfølgende kontroller av PCT i henhold til NAPOS sine anbefalinger.

Referanser

Combalia A, To-Figueras J, Laguno M, Martínez-Rebollar M, Aguilera P. Direct-acting antivirals for hepatitis C virus induce a rapid clinical and biochemical remission of porphyria cutanea tarda. Br J Dermatol. 2017 Nov;177(5):e183-e184.

Singal AK, Venkata KVR, Jampana S, Islam FU, Anderson KE. Hepatitis C Treatment in Patients With Porphyria Cutanea Tarda. Am J Med Sci. 2017 Jun;353(6):523-528.


Sist oppdatert 17.03.2023