Bildediagnostikk og kontrastmidler

Under finner du en oversikt over de mest vanlige legemidlene som brukes ved bildeundersøkelser. De fleste av disse regnes som trygge å bruke ved akutt porfyrisykdom.

Lege ser på x-ray bilde

Personer som har eller er genetisk disponert for en akutt porfyrisykdom (AIP, PV og HCP) kan få utløst akutte anfall ved bruk av flere vanlige legemidler. 

NAPOS har gjennomgått aktuelle legemidler som brukes ved bildeundersøkelser, og finner at alle som har vært vurdert, er trygge å bruke for denne pasientgruppen, se under. For å vurdere andre legemidler enn de som er inkludert her, se Legemiddeldatabase for akutte porfyrisykdommer

​Ved noen undersøkelser er det også nødvendig med faste i forkant av undersøkelsen. Faste kan være en utløsende faktor for akutte anfall hos disponerte individer. For å begrense perioden med faste så mye som mulig, bør pasienten få time til undersøkelse tidlig på dagen. 


Kontrastmidler

Ved bildeundersøkelser som ultralyd, MR, CT eller røntgen er det ved noen tilfeller behov for å bruke kontrastmidler eller andre legemidler for å kunne gjennomføre undersøkelsen best mulig. 

Alle kontrastmidler som rutinemessig benyttes i Norge er vurdert som trygge av NAPOS. 

Dette er som forventet siden disse midlene generelt sett ikke er ment å skulle ha noen effekter i kroppen, men kun skal fremheve eller synliggjøre enkelte typer vev eller kroppsvæsker.

Optison (mikrosfærer av humant albumin)
Sonovue (svovelheksafluorid)
Sonazoid (Perflubutanpolymer mikrosfærer)

Clariscan, Dotarem (gadotersyre)
ProHance (gadoteridol)
MultiHance (gadobensyre)
Gadovist (gadobutrol)
Primovist (gadoksetinsyre)

Gastrografin (diatrizoinsyre)
Omnipaque (joheksol)
Ultravist (jopromid)
Optiray (joversol)
Visipaque (jodiksanol)
Iomeron (Iomeprol)
Xenetix (jobitridol)
Mixobar Colon (bariumsulfat med suspensjonsmidler)

Ved andre typer bildediagnostikk kan det være aktuelt å bruke spesielle radiomerkede legemidler. Disse blir ofte produsert lokalt på grunn av kort holdbarhet. 

18F-NaF (18F- Natriumfluorid)
18F-FDG (18F-fluorodeoksyglukose)
Lymphoseek (technetium (99m-TC) tilmanocept)
Axumin (18F-Fluciklovin) 

​Ved behov for andre radiomerkede kontrastmidler, se oversikt i 
Schreuder N, et al. Radiopharmaceuticals in Acute Porphyria. Clin Ther, 38 (10), 2239-2247. 2016


Tarmtømmingsmidler

Noen ganger kan det være aktuelt å bruke et tarmtømmingsmiddel før undersøkelsen. Alle vanlige tarmtømmingsmidler i bruk i Norge er trygge med tanke på porfyri.


Trygge tarmtømmingsmidler

  • Phosphoral (natriumfosfat)
  • Pursenid (sennaglykosid)
  • Dulcolax, Toilax (bisakodyl)
  • CitraFleet, Picoprep (natriumpikosulfat)
  • Endofalk, Laxabon (makrogol)
  • Klyx (natriumdioktylsulfosuksinat)
  • Microlax (natrioumlaurylsulfat)

Legemidler som får tarmen til å slappe av

Ved noen undersøkelser gir man legemidler som hindrer bevegelser i tarmen slik som Buscopan (butylskopolamin) og Glucagon (glukagon). Disse er også trygge å bruke for de som har eller er genetisk disponert for akutt porfyrisykdom.

Avslappende legemidler eller lokalbedøvelse

Noen ganger er det aktuelt å bruke andre legemidler, som avslappende legemidler eller lokalbedøvelse. I disse tilfellene må du først sjekke om legemidlet er trygt i Legemiddeldatabasen for akutte porfyrisykdommer

Ta kontakt med NAPOS om det er noe du lurer på i forbindelse med medisinering

Du kan ta kontakt med NAPOS på telefon 55 97 31 70, eller sende en epost til porfyri@helse-bergen.no 


Sist oppdatert 11.04.2023