EPP - Tilrettelegging i høyere utdanning

Studenter på lesesal

Det er viktig for personer med EPP å ha en trygg lesesalplass uten direkte sollys eller sterkt dagslys fra vindu.

Mange med EPP tar høyere utdanning og er i fullt arbeid. Noen kan ha nytte av tilrettelegging under utdanning. For personer med denne diagnosen kan det være aktuelt med tilrettelegging som:

  • Fast lesesalsplass på et sted uten direkte sollys eller sterkt dagslys
  • Tilrettelegging på eksamen: plassering i eksamenslokale uten direkte sollys eller sterkt dagslys, samt lenger tid på eksamen i vårsemesteret
  • Parkering: behov for tildelt plass, helst innendørs eller nær inngangsparti
  • Studentbolig uten direkte sollys og i nær avstand til studiested 
Om du har spørsmål angående behov for tilrettelegging for en student kan du kontakte NAPOS på telefon eller e-post og avtale en veiledningstime.
Sist oppdatert 12.10.2022