EPP- Tilrettelegging i videregående skole

Behov for tilrettelegging

Det er samme behov for tilrettelegging av lysforhold i klasserom, oppholdsrom, ganger, uteområder og ved transport som i grunnskolen (se under fanen "Skole og SFO").

Hyppig skifte av klasserom, som ofte ikke er lysbeskyttet, er en av hovedutfordringene på videregående skole for personer med EPP. Utendørs gymtimer og ekskursjoner/utedager kan også være utfordrende. 

Lang skolevei kan være en utfordring som krever tilrettelegging i form av spesialtilpasset skoleskyss.

Skolegård med elever COLOURBOX26146218.jpg

Friminutt eller arbeidsøkter utendørs i fint vær kan være svært utfordrende for personer med EPP.

Veiledningsmøter for skoleledelse og lærere

Om du har spørsmål angående behov for tilrettelegging for en elev med EPP kan du kontakte NAPOS på telefon 55 97 31 70 eller e-post porfyri@helse-bergen.no og avtale en veiledningstime.
Sist oppdatert 12.10.2022