Mangler din behandler utstyr til forsendelse?

Din behandler kan nå bestille utstyr til prøvetaking og forsendelse gratis på www.analyseoversikten.no. Utstyret må bestilles på forhånd og vi ber om at du opplyser om dette til legekontoret når du bestiller en kontrolltime for din porfyrisykdom. På den måten vil legen ha alt som trengs av prøvetakingsutstyr og konvolutter klart når du kommer til kontroll.

Publisert 20.03.2018
Sist oppdatert 29.08.2023
Prøvetakingsutstyr

Rot med innsending av prøver

Mange har opplevd vanskeligheter med å sende inn prøver til oss den siste tiden. Dette skyldes nye rutiner hos Posten Norge, kombinert med misforståelser i forbindelse med utsendinger fra Norsk porfyriregister. Vi beklager vanskelighetene som har vært og håper det nå blir lettere for leger å sende inn prøver innen holdbarhetstiden.

Nye analysepakker til kontroll av porfyrisykdommer

For å gjøre det lettere å sende inn prøver på riktig måte kan nå alle legekontor elektronisk bestille ferdige analysepakker for porfyriprøver.  Pakkene inneholder alt som trengs i forhold til innsending, dvs. prøverør, transporthylser, aluminiumsfolie, rekvisisjonsskjema og spesialkonvolutter for biologisk materiale. 

Det er vanskelig for oss som kompetansesenter å få denne informasjonen ut til det enkelte legekontor. Så for at du skal være sikker på at legekontoret har det de trenger av prøvetakings- og forsendelsesutstyr når du kommer på kontroll, er det viktig at du som pasient informerer legekontoret om at de kan forhåndsbestille dette.

Bestilling av analysepakker for porfyriprøver

Be legekontoret gå inn på www.analyseoversikten.no/bestilling eller ringe 55 97 31 34 for å bestille analysepakkene i god tid før du har kontrolltime. Pasienter kan ikke selv bestille utstyret. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen timer fra man registrerer seg første gang og til utstyret kan bestilles. Forventet leveringstid er 2-4 virkedager.

Bestill alltid kontrolltime tidlig i uken

Porfyriprøver har en holdbarhet på 3 dager, og for å unngå at de blir for gamle må de sendes tidlig i uken, helst mandag eller tirsdag. Bestill derfor legetime tidlig i uken. Skulle timen være på en torsdag eller fredag så kan prøvene spesialsendes over natt, men det er svært dyrt og bør forbeholdes akutte prøver. 

Akutte prøver som må sendes sent i uken

Skulle det være behov for å sende inn prøver akutt i slutten av en uke så kreves det at legekontorene har prøvetakingsutstyr selv og spesialkonvolutter for biologisk materiale. De kan da ta kontakt med Analyseoversikten.no på telefon 55 97 31 34 for å få tilsendt fraktetiketter per mail.

Noe som er uklart? Ta kontakt!

Dersom det er noe du, ditt legekontor eller din lege lurer på i forbindelse med kontrollprøve og forsendelse, så ta kontakt med NAPOS på telefon 55 97 31 70 eller porfyri@helse-bergen.no.