Bruk Postens «Ekspress neste dag» til sending av porfyriprøver

Alle porfyriprøver skal nå sendes med Postens «Ekspress neste dag» for å sikre at prøvene ikke påvirkes av for lang transporttid.

Publisert 06.01.2020
Sist oppdatert 22.02.2024
Post i butikk
Pakker med “Ekspress neste dag” må leveres over skranke på
postkontor eller post i butikk. Foto: Posten

Alle porfyriprøver skal nå sendes «Ekspress neste dag»

Posten har de siste årene lagt om sine rutiner for forsendelse av post. Bruk av Postens «Ekspress neste dag» legger til rette for at porfyriprøver ikke påvirkes av for lang transporttid. Vi ber derfor at alle rekvirenter heretter benytter denne forsendingsmåten på alle porfyriprøver som skal til Haukeland universitetssjukehus. 
 

Hva betyr dette for meg som rekvirent?

Du må fremdeles bruke spesialkonvolutter merket: "UN 3373, Biologisk stoff, kategori B" når du skal sende inn prøver. I tillegg må du ha en fraktetikett for "Ekspress neste dag".
 
Deltagere i Norsk porfyriregister har fått tilsendt en registerpakke. Denne inneholder en pakke til deg som lege med spørreskjema, spesialkonvolutt og etikett til «Ekspress neste dag»-forsendelse.
 
Om du har bestilt en «Porfyripakke» med prøvetakingsutstyr på Analyseoversikten.no er fraktetikett vedlagt. Fraktetiketten i porfyripakken er gyldig mandag-torsdag, dvs. at pakken må innleveres posten mandag t.o.m. torsdag.
 
Pakken må leveres over skranke ved postkontor eller post i butikk (ikke legges i postkasse).

Se frist for innlevering på nærmeste postmottak: www.posten.no/kart

Om det haster kan man få fraktetikett på e-post ved å ringe 55 97 31 70 (hverdager mellom kl 08.00-15.30). 
 
Rekvirenter på sykehus skal selv bekoste sending av prøver og ordne fraktetikett ved eget sykehus.
 
 
Les mer om