EPP: Høy forekomst av benskjørhet

En nederlandsk studie viser at forekomsten av benskjørhet hos personer med EPP er høyere enn hos befolkningen ellers. Årsaken til dette er trolig at personer med EPP unngår sollys, som er en viktig kilde til vitamin D og at de får for lite fysisk aktivitet, som kan motvirke utvikling av benskjørhet.

Publisert 10.09.2018
Sist oppdatert 14.12.2022
Knokler med benskjørhet

​Hva er benskjørhet?

Benskjørhet (osteoporose) er en tilstand der knoklene har lettere for å brekke fordi bentettheten er redusert. Man merker ikke noe til dette selv før man eventuelt får et brudd. Bentetthet kan undersøkes ved hjelp av en type røntgenundersøkelse. Betydelig redusert bentetthet kalles benskjørhet (osteoporose), mens redusert bentetthet (osteopeni) defineres som et forstadium til benskjørhet. Les mer om benskjørhet på Helsenorge.no    

Betydelig høyrere forekomst av benskjørhet 

Studien der 23 kvinner og 21 menn med diagnosen EPP deltok, viser at forekomsten av benskjørhet hos pasienter med EPP er høy. Det ble gjort målinger av bentettheten, og disse viste at 35 % fylte kriteriene for forstadium til benskjørhet og 23 % fylte kriteriene for benskjørhet. De tilsvarende tallene hentet fra statistikk for befolkningen i samme aldersgruppe er at 15 % har forstadium til benskjørhet og under én prosent har benskjørhet.

D-vitaminmangel kan gi benskjørhet

Lave D-vitaminnivåer er vanlig hos personer med EPP fordi de unngår sollys ved å dekke til huden og å redusere tiden utendørs. Siden sollys er en viktig kilde til vitamin D gir dette risiko for å utvikle mangel. Studien viste at 50 % av deltagerne hadde vitamin D-mangel. Halvparten av deltagerne tok ikke tilskudd til tross for at dette er anbefalt for denne pasientgruppen. D-vitamin er viktig for normal benutvikling.

Fysisk aktivitet kan beskytte mot benskjørhet

Fysisk aktivitet med høy belastning på skjelettet, for eksempel aktiviteter som medfører hopping, kan motvirke utvikling av benskjørhet. Deltagerne i studien var noe mindre fysisk aktive enn deltagerne i to friske kontrollgrupper, dette kan ha sammenheng med at hard fysisk aktivitet ofte typisk forgår ute. 

Spesiell oppfølging for pasienter med EPP? 

På grunn av økt risiko for benskjørhet er det viktig at personer med EPP tar D-vitamin tilskudd, er i fysisk aktivitet og unngår andre risikofaktorer som for eksempel røyking. Det er og viktig med et kosthold som sikrer adekvat kalsiuminntak, alternativt kan også kalsiumtilskudd tas. Det kan også være aktuelt å få utført bentetthetsmålinger, spesielt hos pasienter med flere risikofaktorer for benskjørhet.

Hvis du ønsker å lese hele artikkelen finner du den her: