Forenklet versjon av legemiddeldatabasen er nå tilgjengelig

Legemiddeldatabasen for akutte porfyrisykdommer har i en tid vært ute av drift. En forenklet versjon av databasen er nå tilgjengelig på www.drugs-porphyria.org.

Publisert 13.06.2023
Sist oppdatert 28.12.2023
Skjermbilde av nettsiden "The drug database for acute porphyria"
På grunn av behov for tekniske oppgraderinger av legemiddeldatabasen, er det nå kun en forenklet versjon tilgjengelig. Her kan man søke på virkestoff og preparatnavn og finne bakgrunnsinformasjon om hvert enkelt legemiddel (monografi).
 
Du finner legemiddeldatabasen på: www.drugs-porphyria.org
 
Her kan du søke etter norske legemiddelnavn (både handelsnavn og virkestoff), men følgeteksten er kun på engelsk.
 
For å finne alternative legemidler i samme legemiddelgruppe kan du trykke på ATC-koden, gjerne flere ganger for å komme til en overordnet liste over flere legemidler.
 
 

Retningslinjer med anbefalinger om trygge legemidler​

På våre nettsider finner du også oppdaterte retningslinjer som inneholder anbefalinger om legemiddelbruk hos pasienter med akutte porfyrisykdommer knyttet til en del vanlige problemstillinger:
 
​​Sykehusbehandling av anfall: Her finner du oppdatert informasjon om smertebehandling med analgetika, behandling av kvalme og brekninger, forstoppelse, psykiske symptomer, hypertensjon, takykardi, elektrolyttforstyrrelser og kramper.  
 
Bruk av anestesimidlerInformasjon om anestesimidler beroligende, analgetika, anestetika, kvalmestillende, muskelrelakserende, lokalanestetika og andre midler.  
 
Lokalbedøvelse​: Informasjon og liste over trygge legemidler ved lokalbedøvelse.
 
Legemiddelbruk hos tannlege: Her finner du en liste med trygge og utrygge legemidler du kan møte på når du går til tannlegen, som lokalbedøvelse, smertestillende og antibiotika.
 
Bildediagnostikk og kontrastmidler: Her finner du en oversikt over de vanligste legemidlene som brukes ved bildeundersøkelser. 
 
Vaksiner​: Det er generelt trygt for personer med AIP, PV og HCP å ta vaksine, men man må være oppmerksom på eventuelle bivirkninger. På denne siden får du informasjon om hva du må være obs på av bivirkninger.
 
 

Det finnes også andre, alternative legemiddeldatabaser

  • «Porphyria safe list» fra Welsh Medicines Information Centre (WMIC). Dette er en liste over trygge legemidler. Den inneholder kun navnet på virkestoffet (og ikke handelsnavn​).
  • «Drug Safety Database» fra American Porphyria Foundation. Dette er en søkbar database for helsepersonell. Her kan man søke både på virkestoffet og amerikanske handelsnavn. Mange handelsnavn vil være de samme som vi bruker i Norge, men ikke alle.
​Ved behov for ytterligere informasjon knyttet til legemidler eller individuell legemiddelrådgivning, ta kontakt med NAPOS på telefon 55 97 31 70.​