Jernmangel ved EPP

Hos personer med erytropoietisk protoporfyri (EPP) viser laboratorietester ofte funn som tyder på jernmangel. Jernmangel må hos personer med EPP kun behandles etter grundig kartlegging og krever nøye oppfølging under behandlingen. Vi har nå publisert retningslinjer for dette.

Publisert 17.03.2020
Sist oppdatert 01.02.2022
Blodceller
Jern er et mineral som kroppen trenger for å produsere hemoglobin, et protein som transporterer oksygen i røde blodlegemer (Helsenorge.no).

Anbefaling for vurdering og behandling


NAPOS har utarbeidet anbefalinger for utredning og behandling av jernmangel ved EPP. Disse går blant annet ut på at legen må gjøre en grundig kartlegging for å vurdere om jerntilskudd er nødvendig og for å kunne følge opp på en god måte under en eventuell behandling. 

Om det skulle være grunnlag for oppstart av behandling, anbefales det å starte opp med lave doser jerntilskudd, som beskrevet i retningslinjen. 

Det er kjent at jernbehandling kan gi økt lysømfintlighet hos deg som har EPP, behandling med jerntilskudd bør derfor starte opp på høsten eller vinteren. 

Dersom du får jernbehandling, må du følges opp månedlig med blodprøver som måler blodprosenten, jernverdiene, leverstatus og nivå av protoporfyrin i kroppen.

Her finner du de nye anbefalingene: