Overlege på NAPOS fikk europeisk pris

Overlege Aasne K. Aarsand fikk forrige uke utdelt en prestisjetung pris for artikkelen The Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist: A Standard for Evaluating Studies on Biological Variation. Prisen ble delt ut under en stor internasjonal konferanse i Barcelona av den Europeiske organisasjonen for klinisk kjemi og laboratoriemedisin (EFLM).

Publisert 03.06.2019
Sist oppdatert 17.04.2023

Aasne Karine Aarsand fikk pris 2019.jpg

Overlege Aasne K. Aarsand med EFLM-prisen. Foto: NOKLUS

Kvalitetssikring for fremtiden

Den prisbelønte artikkelen omhandler hvordan man kritisk skal vurdere artikler som inneholder data på biologisk variasjon, og dermed også hvordan slike studier bør utføres. 

I tillegg har gruppen utviklet en meta-analyse metode som benyttes for å beregne globale biologisk variasjonsestimat basert på studier som oppfyller gitte kvalitetskriterier. Nye resultater som kommer ut av dette arbeidet vil gjøres tilgjengelig i en egen database som drives av EFLM.

En stor anerkjennelse

Aasne K. Aarsand er overlege og nestleder ved NAPOS. I tillegg er hun overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssykehus og Seksjon for forskning og utvikling ved Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (NOKLUS). 

«Det er en stor anerkjennelse å få tildelt denne prisen», sier Aarsand. 

«Denne artikkelen, og sjekklisten vi har utviklet, er resultat av et omfattende arbeid, og gjør oss i stand til å levere evidensbaserte biologisk variasjonsdata, til nytte for laboratorier over hele verden.»

Prisen er på 5 000 Euro og en statuett.

Lenke til prisbelønte artikkelen