EPP, HEP og CEP

Trenger du støtte til tilrettelegging?

Det å ha en porfyrisykdom som gir kronisk lysømfintlighet (EPP, HEP og CEP) kan gi behov for tilrettelegging, og det kan føre til store ekstrautgifter. NAPOS har laget en nettside med eksempler på ulike tilretteleggingstiltak med informasjon om hvor du kan søke støtte.

Publisert 06.12.2022
Sist oppdatert 10.04.2024
Tre bilder sammensatt; en person med gult ansiktsvisir, en bil med gul film og grå zip-screen på vindu og dør
 
 
På siden om rettigheter og kompensasjon for utgifter ved EPP, HEP og CEP
finner du blant annet informasjon om hvor og hvordan du kan søke for å få: 
  • Gul film på bil
  • Lysbeskyttelse på vinduer
  • Tilrettelegging i barnehage, skole og videregående utdanning
  • Tilleggsstipend 
  • Fritak fra dekning av sykepenger for arbeidsgiver 
  • Bilstønad
  • Reise til pasientkurs
  • Utbetaling pga. medisinsk invaliditet på barneforsikring
 
Lenke til nettsiden: