Sjekklister for årlige kontroller

NAPOS har gjennomgått alle sjekklistene for årlige kontroller. Det er ingen endringer i hvilke undersøkelser som skal utføres, men det er gjort tydeligere hvilke undersøkelser og analyser som skal utføres lokalt og hvilke prøver som skal sendes til laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus.

Publisert 27.08.2017
Sist oppdatert 29.08.2017
Legekonsultasjon

​Sjekklister for bedre oppfølging

Sjekklister for årlige kontroller er basert på NAPOS sine anbefalinger for oppfølging og kontroll av personer med en porfyrisykdom. Det finnes syv ulike porfyrisykdommer i Norge, og disse skal følges opp på ulik måte. Sjekklistene gir en punktvis fremstilling av det som er viktig å følge opp, og er ment som et verktøy (eller en huskeliste) for legen som utfører kontrollen. 

Skriv ut og ta med

Alle sjekklister er tilgjengelige for nedlastning fra nettsidene til NAPOS. NAPOS anbefaler at du, neste gang du skal til kontroll for din porfyrisykdom, skriver ut den nyeste versjonen av sjekklistene fra www.napos.no og tar denne med til legen. De ulike porfyrisykdommene har forskjellige sjekklister, så pass på at du velger riktig liste.

De som er med i Norsk porfyriregister vil få tilsendt de nye sjekklistene ved neste registerutsending i starten av januar.

Legen din kan også finne sjekklistene på nettet 

Dersom du ikke har anledning til å skrive ut og ta med sjekklisten kan du be legen om å finne den på www.napos.no. Dersom det er noe legen lurer på i forbindelse med oppfølging av deg som pasient så kan han/hun ringe NAPOS for veiledning på tlf. 55 97 31 70.

Sjekklister for de ulike porfyrisykdommene