Solbeskyttelse inne

Skadelig lys slipper gjennom vindusruter, og man må derfor beskytte seg mot direkte sollys også inne. Under finner du ulike aktuelle tiltak.

Gul film eller akrylplate på vinduer i hjemmet 
UV stråler blir stoppet av vanlige vindusruter, men det lyset som er skadelig for personer med EPP slipper gjennom. Dette betyr at personer med EPP må beskytte seg mot sollys også inne. Det finnes i dag både en gul spesialfilm og en gul akrylplate som filtrerer bort de mest skadelige lysstrålene uten at det reduserer lysintensiteten i nevneverdig grad. En slik spesialfilm eller akrylplate anbefales brukt både i hjemmet, på skolen og på arbeidsplassen for å beskytte mot det direkte sollyset. 

På solfylte dager kan ekstra lysbeskyttelse være nødvendig. NAPOS anbefaler da å bruke en rullegardin med et grått filter som filtrerer bort ca. 80 % av alt lys. 


Lysgjennomgang ved ulike lysbeskyttende tiltak

Tekst, tavle
 
Diagram
 
Søknad
Vanlig vindu    Vindu med gul
spesialfilm
 Vindu med gul spesialfilm 
  og grå rullegardin


Ergoterapeuten i din kommune skal kunne være behjelpelig med å søke om den gule spesialfilmen fra NAV Hjelpemiddelsentral for bruk i eget hjem. NAPOS vil utstede et personlig brev om behovet for et slikt hjelpemiddel ved forespørsel.

Les mer om lysbeskyttende tiltak i skoler og barnehager

Gul film på vindusruter i bil
For økt beskyttelse mot solen inne i egen bil kan man bruke den gule spesialfilmen på vindusrutene i bilen. Når det gjelder sideruter fremme og deler av frontruten må man ha dispensasjon fra Statens vegvesen for å bruke film med farge. Man må i hvert enkelt tilfelle søke om dispensasjon fra sitt lokale Vegvesenkontor. NAPOS er behjelpelig med søknad, legeerklæring og dokumentasjon. 

Innkjøp og montering av gul film er kostbart. Personer med EPP kan søke sitt lokale NAV kontor om å få dette som hjelpemiddel og dermed få NAV til å dekke utgifter til innkjøp og montering. Man må søke om dette via lokal ergoterapeut, men kan få en legeerklæring fra NAPOS som begrunner/attesterer behovet.

Gul film på vindusruter i båt

En katt på en båt

 

Ferdsel på sjøen vil for mange med EPP være vanskelig på grunn av mangel på steder med skygge og lysrefleksjonen fra sjøen. Bruk av tiden etter solnedgang er for mange det eneste alternativet for å ferdes på sjøen. Gul spesialfilm på rutene i båten gjør det mulig for personer med EPP å ferdes på sjøen i korte perioder.  

Man kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om å få montert gul film på alle vinduene i båten slik at man også på dagtid kan ferdes på sjøen. NAPOS er behjelpelig med søknad til NAV hjelpemiddelsentral dersom det skulle være behov for dette.

Lyspærer og lysstoffrør
Svært få personer med EPP er så lysømfintlige at de reagerer på belysning innendørs. Årsaken til dette er at både de gamle glødepærene og de nye sparepærene sender ut lys med svært lav intensitet i forhold til sollys. 

NAPOS har fått noen få rapporter på at enkelte reagerer på innendørsbelysning dersom huden tidligere på dagen eller siste dager har vært utsatt for sterkt sollys over lang tid. Huden er da sannsynligvis allerede "trigget" av sollyset og tåler da svært lite.

Sist oppdatert 15.09.2016