Videoforedrag om sykehusbehandling av akutte anfall

NAPOS har publisert et videoforedrag for helsepersonell som omhandler sykehusbehandling ved anfall hos personer med akutt intermitterende porfyri (AIP). Dette er et utdrag av en forelesning som ble holdt på legekurset Porfyrisykdommer / Porphyrias av overlege og professor Arne Sandvik ved St. Olavs hospital.

Publisert 22.06.2018
Sist oppdatert 17.04.2023
Leger som snakker sammen

​Akutt intermitterende porfyri (AIP), porphyria variegata (PV) og hereditær koproporfyri (HCP) kan gi akutte anfall av ulik alvorlighetsgrad, og sykehusbehandling er nødvendig med mindre anfallet er veldig mildt hos en pasient som kjenner sykdommen godt.

Videoforedraget omhandler hvordan du som lege kan vurdere anfallets alvorlighetsgrad, valg av behandling og monitorering av pasienter innlagt med akutte anfall. Foredraget er fokusert på AIP, men samme prinsipper gjelder for vurdering av anfall av porphyria variegata og hereditær koproporfyri.

Se videoforedraget på e-læringsportalen Sjelden.no: Akutt intermitterende porfyri – behandling av akutte anfall

Sjelden.no er en portal hvor man finner læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.