Tekst

Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Det Nasjonale ECT-registeret er et kvalitetsregister som inkluderer alle pasienter som mottar ECT-behandling i Norge. Registeret skal bidra til å forbedre og kvalitetssikre behandlingen og danne grunnlag for forskning. Registerets mål er blant annet å skaffe mer kunnskap om pasientene som får ECT, effekt og bivirkninger, samt pasientenes opplevelse av behandlingen.

Sist oppdatert 12.02.2024