For de som skal bruke registeret

Registeret er helt avhengig av registreringsarbeidet som gjøres ved de lokale avdelingene. Vi trenger fullstendige forløp på flest mulige pasienter for at vi skal kunne oppfylle formålet vårt. I tillegg vil undersøkelsene som gjøres av dataene være viktige for kvalitetsforbedringsarbeid. På denne siden vil du finne informasjon om de ulike delene av registreringsarbeidet, samt om hvordan du kan søke om tilgang til våre data.

​​

Sist oppdatert 25.04.2023