Nordic IBUS

Norsk kvalitets- og kompetansenettverk i gastroenterologisk ultralyd arrangerer Nordic IBUS i Bergen 6. - 8. desember 2023

Publisert 30.11.2023
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, nettsted

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterlogisk ultralyd er i år vertskap for IBUS Nordic Module 1 Workshop. IBUS - International Bowel Ultrasound Gropup er en ekspertgruppe i tarmultralyd og inflamatoriske tarmsykdommer (IBD) som etterutdanner gastroenterologer som tar seg av IBD-pasienter. IBUS  Nordic Workshop blir arrangert for leger fra Norge, Sverige, Danmark og Findland. Les mer om arrangementet og programmet her:

IBUS NORDIC Module 1 Bergen - Flyer