Ny versjon av innregistreringsløsningen juni 2021

I juni ble en ny versjon av registerets innregistreringssystem satt i drift.

Publisert 02.05.2023
​Ny versjon av MS-registerets registreringsløsning MS-MRS er satt i produksjon 01.juni 2021. I hovedsak vil brukere kunne fortsette registreringen på samme måte som tidligere men med noen små justeringer. Den viktigste endringen i denne versjonen et at det nå er mulig å slette pasienter (fra lokal database) hvis det viser seg at pasientene ikke har MS.

Endringene er:
  • Mulighet for å slette pasienter fra deres lokale database
  • Markere pasienter som er med i studier
  • Filtrere på diagnoseår i alle rapporter med grafiske fremstillinger av dataene i din lokale database
  • Sortering på flere variabler i Arbeidsliste 1
  • Ny verdi for hoved-samtykke gjør det mulig å skille mellom om pasienten har svart «Nei» eller ikke er forespurt om å samtykke.
  • Liste over diagnosested er oppdatert
  • Ekstra graf i innsynsløsningen

Beskrivelse av hva som er nytt og mer informasjon om registreringsarbeid finner du på vår nettside.