Ny versjon av registreringsløsningen - med verktøy for å holde registeret oppdatert

Ny versjon av MS-registerets registreringsløsning er satt i produksjon 26.mai 2020. I hovedsak vil brukere kunne fortsette registreringen på samme måte som tidligere men med noen små justeringer. Den viktigste endringen i denne versjonen et at den inkluderer verktøy som skal gjøre det enklere å holde registeret oppdatert. Der er også lagt inn mulighet for å registrere at en pasient har hatt COVID-19.

Publisert 03.05.2022

​Hvordan skal man holde registeret oppdatert? Dette spørsmålet dukker ofte opp og det er komplisert å påse at alle inkluderte pasienter får oppdaterte data etter hvert som de kommer til nye kontroller. Siden få enda bruker registeret daglig i møte med pasienten er dette arbeidet avhengig av at noen passer på at nye data legges inn etter at pasienten har vært til kontroll. Det er da nesten umulig å ikke overse noen pasienter. Tilsvarende, hvis man ikke har hatt mulighet til å oppdatere pasienter på en stund, er det vanskelig å finne de det gjelder i registeret. Derfor har vi i lengre tid hatt ønske om å lage arbeidslister som viser hvilke pasienter som trenger oppdatering. Nå er dette arbeidet godt i gang og vi har fått inkludert to slike lister i denne versjonen. Den ene er hovedlisten som brukes til å finne alle pasienter i live som mangler oppdatering (ny periode) etter en angitt dato. Listen plukker også ut pasienter som mangler perioder/har en ikke ferdigstilt perioder. I tillegg kan en pasient markeres som at den "ikke følges opp hos oss lenger". F.eks. kan pasienten ha flyttet. I den andre arbeidslisten kan bruker søke frem pasienter som ikke følges opp lenger og samtidig har mangelfulle data i det tidsrommet pasienten ble fulgt opp på egen avdeling. Dette gjør det enkelt å lage komplette forløpsdata på en pasient.

Det er også lagt til mulighet for å registrere om en pasient har hatt COVID-19. Ønske er at dette skal registreres på alle som har bekreftet positiv test for direkte påvisning eller er positiv på SARS-CoV-2 antistoff.

Denne versjonen inneholder også noen mindre endringer og retting av noen kjente feil.

Beskrivelse av den nye versjonen (PDF)