På glatta

Helga Furdal (74) er ein av dei uheldige pasientane som falt og brakk handleddet i vinter. På dei travlaste dagane kjem godt over 100 pasientar i døgnet med brotskader til oss på Skadepoliklinikken. Kva skjer når du kjem inn med brot eller mistanke om brot?

kvinne med gips.foto

– Den typiske brotpasienten er godt vaksne kvinner som sklir på glatta, fortel lege Dagrun Waag Linchaussen.

lege ser i kamera.foto

Møt Dagrun. Her på vakt ein heilt vanleg vinterdag i Skadepoliklinikken. Til 1. mars i år har 3970 nye pasientar vore innom oss med brotskade. Rekorden er 117 akutte brotskader på eitt døgn. – Det er berre dei med brotskade som skal opererast vi sender opp i Sentralblokka, til Voss sjukehus eller på Haraldsplass. Elles får dei all hjelp her, til og med oppfølginga frå fysioterapeut.

kø og kølapp.foto

Dei fleste kjenner dette som «Legevakten», men frå våren 2018 har vi vore organisert som to einingar; Skadepoliklinikken ved Haukeland universitetssjukehus og Bergen allmennlegevakt v/Bergen kommune. Når du kjem inn døra må du trekkje kølapp. Den eine køen går til legevakten, den andre er til oss i Skadepoliklinikken. Begge held til i same lokale.

sekretær smiler i luka.foto

Når pasientane kjem til luka blir dei vurdert av erfarne helsesekretærar, slik som Henriette Andersen. Det blir gjort ein såkalla triagering i luka. Dei med brot som tydeleg er i feilstilling blir prioritert. Vi tek særleg omsyn til barn, eldre og dei som er svært smertepåvirka. - Dei som er hardast skadd er oftast mest stille, påpeker Linchaussen. Dei i luka følgjer med på dette.

radiograf.foto

Helena Holleland Berland er radiograf. Det er radiografane som hentar deg inn frå venterommet og tek røntgenbilete av skaden, som legen så vurderer.

møte pasient og lege.foto

Helga datt då ho skulle ut og kaste bosset. Ho kjende med ein gong at dette ikkje var bra.

Lege undersøker hand.foto

Dagrun gir smertestillande og undersøker handa.

skada hand.foto

Handleddsbrot er smertefullt og Helga får meir bedøving.

lege ser på røntgen.foto

Dagrun ser på bileta at Helga har eit komplisert brot.

reponering.brot.foto

Fleire må trå til når bruddet skal reponerast.

reponering.foto

Reponering foregår ved å strekke brotendene frå kvarandre. Her må fleire ta i. Gipsen må på medan armen vert holdt i riktig posisjon.

røntgen av arm.foto

Ein ferdig gipsa arm. Radiografen tek nye bilete.

Pasient med gips.foto

Ein tapper pasient er klar for å reisa heim. Helgas brotskade må opererast og ho får time på Voss sjukehus nokre dagar seinare.


#blimedinn
Sist oppdatert 24.06.2021