Smittevernkontaktar

Rettleiaren til forskrift om smittevern (Smittevern 15) gir ei praktisk tilnærming til korleis helsetenesta kan organisere det systematiske arbeidet med smittevern, og korleis ansvaret kan fordelast.

Forskrifta anbefaler helseinstitusjonar å peke ut smittevernkontakt i alle institusjonar. Smittevernkontaktane kan til dømes leie arbeidet med å utvikle infeksjonskontrollprogrammet, samordne infeksjonsregistreringa, koordinere tiltak ved utbrot eller ved behov for forsterka smitteverntiltak.

Smittevernkontakt bør samarbeide tett med sjukeheimslegen og kommunelegen og være institusjonens kontaktperson både ved eksterne og interne spørsmål som angår smittevernet. 

Sjølv om spesifikke oppgåver blir tillagt smittevernkontakten er smittevernarbeidet i verksemda leiinga sitt ansvar.

Her finner du et forslag til funksjonsbeskrivelse for smittevernkontakt i kommunale institusjonar. Denne må bli justert etter lokale forutsetningar og behov.

Mal: Funksjonsbeskrivelse smittevernkontakt (DOCX)

Merk: Dokumentet er publisert i word-format. For enkelte nettlesarar får du spørsmål om brukarnamn og passord. Vel avbryt på dette spørsmålet, så kjem dokumentet opp. Du kan lagre dokumentet på eigen PC for vidare arbeid.

Referanser

Smittevern 15: Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta​ (PDF)​​

Sist oppdatert 19.09.2022