En stabel med steiner på et fjell

Synsrehabilitering

Synsrehabilitering gjer deg i stand til å ha ein aktiv kvardag som blind eller svaksynt. Sjølv om synet svikter er det fullt mogleg å jobbe, trene, lage mat, bruke sosiale mediar, lese bøker og nyte livet!

​Når synet svikter kan du få behov for å meistre daglegliv og arbeidsliv på nye måtar. Både ved å lære kompenserande teknikkar eller ferdigheiter, bruk av synshjelpemiddel og bearbeide ein ny livssituasjon.

​Augeavdelingas viktigaste rolle i synsrehabilitering er å identifisere eit behov for synsrehabilitering, og tilvise vidare til dei aktuelle tilbod. Som med all form for rehabilitering er det viktig å komme tidleg igang - spør gjerne augelegen din eller sjukepleiar om synsrehabilitering!​Rehabiliteringsrådgjevar frå Norges Blindeforbund er tilstades på Augeavdelinga annankvar onsdag, og tilbyr uformell informasjon og rettleiing om dei ulike moglegheiter for den einskilde. Ein god samtalepartnar som sjølv har opplevd at synet sviktar.​

Kontaktperson for desse sidene er Mona Nordvik, telefon:  55 97 41 00

Kven er synsrehabilitering aktuelt for?

En person med synshemming er ein som har nedsatt syn sjølv om ein brukar riktige briller. Når synssvekkelsen ikkje kan kompenserast for med brilller, kontaktlinser, kirurgi eller medisinsk behandling er synsrehabilitering viktig for å lære å meistre dagleglivet på nytt. Synsrehabilitering er aktuelt i alle aldersgrupper.
Les meir
Lupebrille foran tekst

Augeavdelinga si rolle i synsrehabilitering

Augeavdelingas viktigste rolle i synsrehabilitering er å identifisere eit behov for synsrehabilitering, og tilvise deg videre til dei aktuelle tilbod.
Les meir

Andre aktørar innan synsrehabilitering

  Koordinerande eining i kommunen

  Koordinerande eining i kommunen skal bidra til å sikre heilskaplege tilbod til pasientar og brukare. ​Kvar kommune har ein synskontakt, som skal bistå personar med synsvanskar med vurdering av tilretteleggingsbehov og til dømes søknad om synshjelpemiddel eller andre tenester.
  Les meir om koordinerande eining
  Diagram

  Arrangementer

  • Nettverkskonferansen for simulering i helsetenesta - Bergen
   Jobbar du med simulering, er interessert eller nysgjerrig på simuleringsbasert læring eller lurar på kva simulering kan bidra med på din arbeidsplass? Bli med på denne spennande konferansen i Bergen!
   Nettverkskonferansen for simulering i helsetenesta - Bergen
   29.
   mai
   2024
   2 dagar
  • Avlyst
   Psykoterapi for voksne med ADHD
   Psykoterapi for voksne med ADHD Kurs for behandlere i manualbasert gruppebehandling for voksne med ADHD. OBS! Utvidet påmeldingsfrist til 17.04.24
   Psykoterapi for voksne med ADHD
   29.
   mai
   2024
   3 dagar
  • Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen
   Den 8. nasjonale autismekonferansen avholdes 5.-7. juni 2024 i Tønsberg.
   Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen
   5.
   juni
   2024
   3 dagar
  Sist oppdatert 16.01.2024