Barnet mitt er innlagd på Nyføddintensiv

Det kan vere ulike grunnar til at eit nyfødd barn vert overflytta frå Kvinneklinikken til Nyføddintensiv. Nyføddintensiv behandlar nyfødde med eit stort spekter av tilstandar frå veldig for tidleg fødde barn til barn fødd til termin. Vi har også ansvar for intensivbehandling av barn opp til 6 månadars alder. Korleis opphaldet blir hos oss vil sjå ulikt ut alt etter situasjonen til barnet. Her får de informasjon tilpassa den første tida på avdelinga.

Prematurt barn på mors bryst. Foto

Utstyr og undersøkinger

Kva  undersøkingar  vi gjer vil sjølvsagt avhenge av tilstanden til barnet, men det er likevel ein del undersøkingar som blir mykje brukt hos mange, og som de vil høyre om når de er på Nyføddintensiv.
Vanlege undersøkingar
En baby som undersøkes av sykepleier
Sist oppdatert 22.12.2023