Vi nærmar oss heimreise

Å førebu seg på heimreise etter eit opphald på Nyføddintensiv kan vere både fantastisk og skremmande på ein gong. Å skulle ha ansvaret for å passe på barnet heile døgnet utan støtte frå personalet i umiddelbar nærleik kan kjennast overveldande. Dette er heilt normale følelsar. På desse sidene finn du informasjon om det å reise heim - inkludert praktiske førebuingar og gjeremål.

Far gjør klar tåteflaskesmokk til morsmelk på glass. Foto

​​Sist oppdatert 22.12.2023