Innfører Sesam Sesam ved inngang sør i Sentralblokken

Fra 1.oktober 2023 innføres Sesamløsningen også på holdeplass for bytaxier (inngang sør). Dette betyr at taxi må betale for å stå ved inngang sør etter 20 minutter.

Publisert 05.09.2023
Sist oppdatert 01.02.2024
Helse Bergen ønsker at oppstillingsplassene for taxi på Haukeland skal være tilgjengelig for avtaletransportører.

For å sikre at taxier som henter pasienter med rekvisisjon blir registrert i Sesam Sesam, trenger vi i Avd for pasientreiser en oppdatert bil-oversikt. Det er kun løyver som aktivt kjører pasientreiser som skal inn i parkeringsløsningen. Registrerte løyver vil kunne stå utover 20 minutter.

Skjema for innmelding av løyver er tilgjengelig i Tiltaksbok Transportører i Bliksund.
Utfylt skjema sendes til e-post pasientreiser@helse-bergen.no. Ved endringer i etterkant må sentralen melde fra; slik at ny taxi blir registrert inn / eventuelt avsluttet løyve tatt ut.

I løpet av høsten vil Sesamløsningen også innføres ved Glasblokkene og Kronstad DPS. Nærmere informasjon kommer.