Utanlands­behandling

Pasientar som ikkje kan få behandling i Noreg på grunn av manglande behandlingstilbod, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet.  

Kontakt

Postadresse

Helse Bergen HF, Eining for utanlandsbehandling, Postboks 1400, 5021 Bergen

Rett til behandling i utlandet

Pasientar som ikkje kan få behandling i Noreg på grunn av manglande behandlingstilbod, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet.
Les meir om Utanlandsbehandling
Noen få leger utfører en eksamen