Hoftebruddpasienter opplever langvarig redusert livskvalitet

De negative konsekvensene av et hoftebrudd kan være langvarige. Selv tre år etter hoftebruddet rapporterer pasienter at de har lavere helserelatert livskvalitet enn tidligere.

Publisert 04.06.2024

Det viser eit forskingssamarbeid mellom Nordlandssykehuset, Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) og Nasjonalt Hoftebruddregister.

Studien blei gjennomført med registerdata frå Nasjonalt Hoftebruddregister som vart kopla med data fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå. Forskarane fann og at det var fleire faktorar som verkar inn på kven av hoftebruddpasientane som får tilgong til, og får sendt inn, PROM-spørreskjema (PROM = Pasient Reported Outcome Measures). Les meir her.