PREM: Kortversjonar av spørjeskjema innanfor ulike spesialitetar

I samarbeid med Folkehelseinstituttet (tidlegare Kunnskapssenteret) er det utarbeida kortversjonar av spørjeskjema for pasienterfaringsundersøkingar tilpassa ulike fagområde.

På oppdrag fra Helse Vest RHF gjennomførte daværende Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2009 et arbeid der formålet var å identifisere 8-10 kjernespørsmål til bruk i lokale pasienterfaringsundersøkelser, samt å vurdere behovet for tilleggsspørsmål for ulike pasientgrupper.

Skjemaene de utviklet finner du her.

Disse skjemaene er fritt tilgjengelige for alle i Helse Vest, kostnadsfritt. Ta gjerne kontakt med Fagsenter for pasientrapporterte data hvis du har spørsmål, PROMsenter@ihelse.net

Det er også utarbeidet en rapport knyttet til utviklingen av skjemaene.

Sist oppdatert 14.02.2024