Pasientkurs

Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

Tid og stad

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal helsepark, 4.etg.
Ulriksdal 2
5009 Bergen

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Augeavdelinga.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført. 
 

Er du allereie pasient ved Augeavdelinga kan du melde deg på kurset i Augeavdelinga sin resepsjon, eller ta kontakt på telefon 55 97 41 00.

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort. Pårørande gratis.
Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Påmelding

Se under tilvisning. 

Servering

Enkel lunsj, kaffe og te er inkludert.

Parkering

Det er parkering mot betaling i første etasje på LMS, og i parkeringsanlegget til Haraldsplass Diakonale Sykehus

Kontakt