Pasientkurs

Bekhterev (Spondyloartritt)

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

29.
oktober
2024
2 dagar
  1. 29. okt. 2024, 09:15 - 15:00
  2. 30. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 29. okt. 2024, 09:15 - 15:00
  2. 30. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utvikla av Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen.

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og meistringssenteret Ulriksdal helsepark 4. etg. Ulriksdal 2

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Revmatologisk avdeling.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Målgruppe

Kurs for deg som har fått spondyloartritt diagnosen og dine pårørande. 

Kostnadar 

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Se under tilvisning.

Innlegg ved 

Lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, brukermedvirker, farmasøyt, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. 

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og parkeringsanleggene over gaten og ved Haraldsplass Diakonale sjukehus.

Kontakt

Relevante behandlingar