Pasientkurs

Kurs ved påvist genfeil BRCA

Kurset fokuserer på kunnskap som skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen. Du får informasjon og støtte til eigne val. Kurset gir deg moglegheit til dialog med representantar frå ulike faggrupper og høve til å møte andre i same situasjon.

Tid og stad

Når

Dato for 2024 kjem. Tid: 09.00 - 15.00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft RKAK i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret

Kvar

Vardesenteret
Ibsensgate 118

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Denne kan sendast elektronisk. Merk med pasientopplæring og ønsket kurs.

Meld frå om spesielle behov. Ved behov for ledsagar skal dette stå i tilvisinga.Skriftlig tilvising kan sendast til
Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft
Laboratoriebygget
Haukeland universitetssjukehus
5009 Bergen
Merk konvolutten med namn på kurset.

Tilvising gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. 

Målgruppe

Kurs for kvinner som har påvist genfeil BRCA 1 eller 2. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Se under tilvisning.

Innlegg ved 

Lege, sjukepleiar, brukarmedverkar og gynekolog.

Parkering

Det er parkering mot betaling på bakkeplan i Ulriksdal helsesenter og i parkeringsanlegget på Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Kontakt