Pasientkurs

Demens - for deg som har fått demensdiagnose

Den som får ein demens diagnose er i ein svært sårbar situasjon. Behovet for rettleiing og støtte er stort den fyrste tiden. Kurstema: Å leve med demens, utfordringar og moglegheiter. Demens, årsaker og behandling. Tilbod i hjelpeapparatet.

9.
september
2024
3 dagar
  1. 09. sep. 2024, 11:00 - 15:00
  2. 10. sep. 2024, 11:00 - 15:00
  3. 11. sep. 2024, 11:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 09. sep. 2024, 11:00 - 15:00
  2. 10. sep. 2024, 11:00 - 15:00
  3. 11. sep. 2024, 11:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Tilbodet er utvikla av Geriatrisk seksjon, HDS, i samarbeid med brukar og Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og mestringssenteret Ulriksdal 2, 4.etg.

Du tilvisast av lege ved

  • Haraldsplass Diakonale Sjukehus
  • Olaviken Alderspsykiatrisk sjukehus
  • Helse Bergen
  • Din fastlege

Adresse for tilvising:

Haraldsplass Diakonale Sykehus 
Geriatrisk poliklinikk 
Ulriksdal 8


Gruppebasert opplæringstilbod.

Målgruppe 

Kurset er for deg som har fått demensdiagnose.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffi, te og enkel servering er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov.

Innlegg ved

Sjukepleiar og ergoterapeut. 

Parkering

Det er mogleg å parkere mot betaling i Ulriksdal Helspark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

 

Kontakt