Pasientkurs

Diabetes Barn og pårørande

Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

Tid og stad

Når

Dato kjem

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Barne og ungdomsklinikken, Lærings og meistringssenteret

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og mestringssenteret Ulriksdal Helsepark 4.etg. Ulriksdal 2

Påmelding 

Det er behov for tilvising frå lege for å delta.

Denne kan sendast elektronisk til Barne- og ungdomsklinikken.

Meld frå om spesielle behov og om pårørande deltar.

Merk tilvisinga med pasientopplæring.

Du får skriftleg stadfesting om plass. 

Målgruppe 

Barn med type 1 diabetes og deira pårørande. 

Barna og foreldrene får undervising/diskusjon kvar for seg. For dei vaksne vil denne samlinga i tillegg til informasjon frå sjukehuset, vere ein mogleigheit til å utveksle erfaringar med andre foreldrer i same situasjon. Program kjem. 

Kostnadar

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. 

Servering 

Kaffi, te og enkel servering inkludert.

Påmelding 

Sjå under tilvising. 

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar og brukarrepresentant.

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus


 

Kontakt

Relevante behandlingar