Pasientkurs

Hofte og kneartrose kurs

Kurset gir informasjon om diagnose og behandlingsstrategiar, eiga meistring og påverknad av tilstanden, tips om aktivitet og høveleg treningsstrategi.

22.
februar
2024
9 dagar
 1. 22. feb. 2024, 11:30 - 15:00
 2. 20. mars 2024, 11:30 - 15:00
 3. 16. apr. 2024, 11:30 - 15:00
 4. 28. mai 2024, 11:30 - 15:00
 5. 04. juni 2024, 11:30 - 15:00
 6. 03. sep. 2024, 11:30 - 15:00
 7. 03. okt. 2024, 11:30 - 15:00
 8. 05. nov. 2024, 11:30 - 15:00
 9. 03. des. 2024, 11:30 - 15:00

Tid og stad

Når

 1. 22. feb. 2024, 11:30 - 15:00
 2. 20. mars 2024, 11:30 - 15:00
 3. 16. apr. 2024, 11:30 - 15:00
 4. 28. mai 2024, 11:30 - 15:00
 5. 04. juni 2024, 11:30 - 15:00
 6. 03. sep. 2024, 11:30 - 15:00
 7. 03. okt. 2024, 11:30 - 15:00
 8. 05. nov. 2024, 11:30 - 15:00
 9. 03. des. 2024, 11:30 - 15:00

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og meistringssenteret Ulriksdal helsepark 4 etasje Ulriksdal 2 5009 Bergen

Du må ha tilvising frå eigen lege. 

Henvisning til lærings- og mestringskurs.pdf

Tilvisinga sendast til

Ortopedisk avdeling
Haukeland universitetsjukehus
5021 Bergen.


Gruppebasert opplæringstilbud. 

Målgruppe

Kurset er for personar med hofte og eller kne atrose 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi og te.  

Innlegg ved 

Ortoped og fysioterapeut.

Læringstilbodet er utvikla av Fysioterapiavdelingen og Ortopedisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen

Kontakt