Pasientkurs

Aktiv med artrose

Kurset gir informasjon om diagnose og behandlingsstrategiar, eiga meistring og påverknad av tilstanden, tips om aktivitet, høveleg treningsstrategi og råd om vektkontroll.

3.
september
2024
 1. 03. sep. 2024, 08:45 - 14:30

Tid og stad

Når

 1. 03. sep. 2024, 08:45 - 14:30

Arrangør

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og meistringssenteret Ulriksdal helsepark 4 etasje Ulriksdal 2 5009 Bergen

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Ortopedisk avdeling..

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring og ønsket kurs.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass.

Målgruppe

Kurset er for personar med hofte- og eller kneatrose 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi og te. Lett lunsj ved heldagskurs.

Innlegg ved 

Ortoped, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, brukarmedverkar og farmasøyt.

Læringstilbodet er utvikla av Fysioterapiavdelingen og Ortopedisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen

Kontakt

Andre datoar

 1. 3.
  oktober
  2024
  Aktiv med artrose
 2. 5.
  november
  2024
  Aktiv med artrose