Pasientkurs

Høyrselskurs for foreldre til høyrselshemma barn

Kurset gir informasjon om høyrselstap, høyreapparat og høyrselstekniske hjelpemiddel. Du får møte representantar frå ulike faglege miljø og moglegheit til erfaringsutveksling med andre i same situasjon. Lokalet er tilrettelagt med teleslynge.

Passert
21.
februar
2024
  1. 21. feb. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 21. feb. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Helse Bergen v/ØNH/Høyresentralen, Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, syns og Audiopedagogiske tjenester, NAV/Hjelpemiddelsentralen, HLF Hordaland

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal 2
5021 Bergen
.

Påmelding

Frist for påmelding: 20. jan. 2023

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dagar før kursstart. Du får skriftleg bekrefting om plass.

Trykk deg inn på lenka under for påmeldingskjema og program:


2024_Program (PDF)

Målgruppe

Kurset er for pårørande til barn med nedsett høyrsel og deira pårørande.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Innlegg ved

Lege, audiopedagog og brukarrepresentant. Kontakt