Pasientkurs

Høyrselskurs for foreldre til høyrselshemma barn

Kurset gir informasjon om høyrselstap, høyreapparat og høyrselstekniske hjelpemiddel. Du får møte representantar frå ulike faglege miljø og moglegheit til erfaringsutveksling med andre i same situasjon. Lokalet er tilrettelagt med teleslynge.

Tid og stad

Når

Kurset arrangerast ein gong i året. Dato for 2025 kjem.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Helse Bergen v/ØNH/Høyresentralen, Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, syns og Audiopedagogiske tjenester, NAV/Hjelpemiddelsentralen, HLF Hordaland

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal Helsepark, 4.etg
Ulriksdal 2
5009 Bergen

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege.

Denne kan sendast elektronisk til Høyresentralen.

Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dagar før kursstart. Du får skriftleg bekrefting om plass.

 

Målgruppe

Kurset er for pårørande til barn med nedsett høyrsel og deira pårørande.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Innlegg ved

Lege, audiopedagog og brukarrepresentant. Kontakt