Pasientkurs

Lupus

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

10.
desember
2024
2 dagar
  1. 10. des. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 11. des. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 10. des. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 11. des. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utvikla av Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen.

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings og meistringssenteret Ulriksdal helsepark 4. etg. Ulriksdal 2

Påmelding 

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege. Meld frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. Dersom du har behov for å ha nokon med deg skal dette stå i tilvisinga.

Skjema: Tilvising til lærings- og meistringskurs (PDF)

Tilvising gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført.
Tilvisning sendes til: 

Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssykehus 
5021 Bergen
Merk henvisningen med "Leddgikt RA"


Gruppebasert opplæringstilbud. 

Målgruppe

Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, fysioterapeut, psykolog, farmasøyt, ergoterapeut og brukarmedverkar. 

Presentasjonar


 

Kontakt