Pasientkurs

Lupus

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

10.
desember
2024
2 dagar
  1. 10. des. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 11. des. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 10. des. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 11. des. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Læringstilbodet er utvikla av Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen.

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal Helsepark
Ulriksdal 2, 4.etg.
5009 Bergen

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Revmatologisk avdeling.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass.
 
Tilvisning kan og sendast til: 

Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssykehus 
5021 Bergen
Merk konvolutten  med "pasientopplæring" og ønsket kurs.

 

Målgruppe

Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Sjå under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, fysioterapeut, psykolog, farmasøyt, ergoterapeut og brukarmedverkar. 

 


 

Kontakt